VAD ÄR ONM?

Opinionsnämnden för massmedier är mediernas eget organ för självreglering. Det övervakar att de finländska medierna agerar etiskt. Dessutom försvarar ONM yttrandefriheten.

Medierna som hör till ONM har tillsammans kommit överens om Journalistreglerna och har förbundit sig att följa dem.

Det är frivilligt att höra till ONM. I praktiken är nästan alla finländska tidningar, teve- och radiokanaler medlemmar i ONM.

VAD GÖR NÄMNDEN?

ONM behandlar anmälningar från medborgarna om att något medium har brutit mot Journalistreglerna.

Vem som helst kan göra en anmälan, bara man först har varit i kontakt med mediet och bett det korrigera sitt fel.

Grafik: Yle Oppiminen

VILKA MEDIER HÖR TILL ONM?

Till ONM hör nästan alla finländska dagstidningar, tidskrifter, radio- och tevestationer och deras webbsidor. Också till exempel veckotidningar, kommersiella radiostationer och organisations- och partitidningar är medlemmar. I allmänhet hör de till ONM via organisationer och företag i branschen. Här kan du se vilka medier som är medlemmar i ONM:

Är det en tidskrift? Dem hittar du i medlemsförteckningarna på Aikakausmedia eller Kultti rf.
Är det en dagstidning? Dem hittar du i Nyhetsmediernas förbunds förteckning.
Är det en kommersiell radiokanal? De finns i Radiomedias förteckning.

Yle, STT och MTV är också medlemmar av ONM, liksom också Sanoma Media Finland, som bland annat representerar kanalen Nelonen och Finlands Journalistförbund, som publicerar Journalisti-tidning. Till ONM hör också Aamun Koitto, AlfaTV, Kirkko & kaupunki, Kirkkonummen Sanomat, Landsbygdens Folk, Mamun Kynä, MarkkinointiUutiset, Medborgarbladet, MustRead, News Now Finland, Nya Åland, Nyhetsbyrån SPT, RARE-media, Saariselän Sanomat, Tekijä, Verde och Viikko Pohjois-Karjala samt journalistikstudenternas publikationer Tutka, 360° och Moreeni Media.

VARFÖR GRUNDADES ONM?

ONM grundades för 50 år sedan, 1968, för att ge svar på frågor som fortfarande är aktuella: Kan jag lita på medierna? Hur vet jag om en nyhet är sann?

På 1960-talet hade skandaltidningarna kommit till Finland och de blev mycket populära här. Riksdagen diskuterade hur man skulle kunna övervaka att medierna inte använder sin frihet på fel sätt.

Då beslöt journalister och utgivare att det är bäst att grunda ett eget organ som övervakar yrkesetiken för att undvika att det stiftas hårda lagar som begränsar medierna.

I många länder finns det nämligen lagar som i hög grad styr vad medierna kan göra. I Finland är lagstiftningen inte lika strikt.

Hos oss anser man att det är lättare att bevara pressfrihet och mångfald om det inte är politikerna i riksdagen som ställer upp reglerna, utan medierna själva.

ONM sammanträder ungefär 10 gånger per år. Nämndens viktigaste uppgift är att se till att du kan lita på journalistiken.

ONM I SIFFROR

  • Ordförande och 13 medlemmar
  • 8 representanter för medierna, 5 för allmänheten
  • Medlemmarna byts ut vart 3:e år
  • Ungefär 10 möten per år
  • Frivilligarbete, mötesarvodet är 50 euro
  • Ungefär 350 anmälningar per år
  • Cirka 70 anmälningar tas upp till behandling i nämnden
  • Årsbudget cirka 400 000 euro
  • Kansliet har 4 anställda