”Julkisen Sanan Neuvosto”

Mikä on JSN?

Julkisen sanan neuvosto on median itsesääntelyelin. Se valvoo, että suomalainen media toimii eettisesti. Lisäksi JSN puolustaa sananvapautta.

Siihen kuuluvat mediat ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisesti sopimiaan Journalistin ohjeita.

JSN:ään kuuluminen on vapaaehtoista. Siihen kuuluvat käytännössä lähes kaikki suomalaiset lehdet sekä tv- ja radiokanavat.

Mitä se tekee?

JSN käsittelee kansalaisten tekemiä kanteluita, joiden mukaan joku media on rikkonut Journalistin ohjeita.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa kunhan on ensin ollut yhteydessä mediaan ja pyytänyt sitä korjaamaan virheensä.

Grafiikka: Yle Oppiminen

Mitkä mediat kuuluvat JSN:ään?

JSN:ään kuuluvat lähes kaikki suomalaiset sanomalehdet, aikakauslehdet, radiot ja tv:t sekä näiden verkkosivustot. Mukana ovat myös esimerkiksi viihdelehdet, kaupalliset radiot sekä järjestö- ja puoluelehdet. Yleensä mediat kuuluvat JSN:ään alan järjestöjen ja yritysten kautta. JSN:n jäseniä voit etsiä seuraavasti.

Onko se aikakauslehti? Ne löydät Aikakausmedian tai Kultti ry:n jäsenluetteloista.
Onko se sanomalehti? Ne löydät Sanomalehtien liiton luettelosta.
Onko se kaupallinen radiokanava? Ne löydät RadioMedian luettelosta.

Myös Yle ja MTV ovat jäseniä. Lisäksi muun muassa Nelonen-kanavaa edustava Sanoma Media Finland ja Journalisti-lehteä julkaiseva Journalistiliitto ovat JSN:n jäseniä. Lisäksi JSN:ään kuuluvat Kirkko & kaupunki, Kirkkonummen Sanomat, Saariselän Sanomat, Medborgarbladet, MustRead, Nya Åland, Landsbygdens Folk, Nyhetsbyrån SPT ja Tekijä sekä journalistiopiskelijoiden julkaisut Tutka, verkkomedia 360° ja Moreeni Media.

Miksi JSN perustettiin?

JSN perustettiin 50 vuotta sitten, vuonna 1968, vastaamaan kysymyksiin, jotka ovat nyt uudella tavalla ajankohtaisia. Miten voin luottaa mediaan? Mistä tiedän, että uutinen on totta?

Skandaalimediat olivat rantautuneet Suomeen 1960-luvulla ja saavuttaneet suuren suosion. Eduskunta keskusteli siitä, miten valvottaisiin, ettei lehdistönvapautta käytetä väärin.

Silloin toimittajat ja medioiden kustantajat päättivät, että olisi parempi perustaa ammattietiikkaa valvova neuvosto itse ja välttyä tiukoilta mediaa rajoittavilta laeilta.

Monissa maissa median toimintaa nimittäin säädellään tiukasti lailla. Suomessa lainsäädäntö on löyhempää.

Meillä on katsottu, että lehdistö säilyy varmemmin vapaana ja moniäänisenä, kun sen säännöistä eivät päätä poliitikot eduskunnassa vaan media itse.

JSN kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Sen tärkein tehtävä on varmistaa, että sinä voit luottaa journalismiin.

JSN numeroina

  • Puheenjohtaja ja 13 jäsentä
  • 8 median ja 5 yleisön edustajaa
  • Jäsenet vaihtuvat 3 vuoden välein
  • Noin 10 kokousta vuodessa
  • Vapaaehtoistyötä, 50 euron kokouspalkkiot
  • Noin 400 kantelua vuodessa
  • Kanteluista vuosittain noin 90 neuvoston käsittelyyn
  • Vuotuinen budjetti noin 400 000 euroa
  • Toimistolla 4 työntekijää