Jutun kohteen oikeudet

Sinulla on oikeuksia myös silloin, kun juttu kertoo sinusta tai sinua haastatellaan. Vastuullisesti toimivat mediat kohtelevat Sinua reilusti, jos olet jutun kohteena.

Sinulla on oikeus kertoa oma näkemyksesi, jos Sinua käsitellään jutussa erittäin kielteisessä valossa. Jos Sinua ei voida kuulla ennen jutun julkaisemista, Sinulla on oikeus  tulla kuulluksi jälkikäteen joko jatkojutussa tai niin, että media julkaisee Sinun kirjoittamasi oman kannanoton.

Sinulla on oikeus ihmisarvoon. Media ei saa tuoda halventavasti esiin syntyperääsi, uskonnollista vakaumustasi tai esimerkiksi seksuaalista suuntautumistasi.

Sinulla on oikeus yksityiselämän suojaan. Erityisen arkaluonteisia asioita saa julkaista vain Sinun luvallasi, ellei niillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Jutun kohteen oikeudet perustuvat Journalistin ohjeiden kohtiin 21–35.

Haastateltavan oikeudet

Sinulla on oikeus saada etukäteen tietää, missä tiedotusvälineissä ja millaisessa asiayhteydessä haastatteluasi käytetään. Sinulla on myös oikeus tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan taustatiedoksi.

Sinulla on oikeus tarkistaa, että journalisti siteeraa haastatteluasi oikein, jos se on julkaisuaikataulun puitteissa mahdollista. Et kuitenkaan voi kieltää julkaisemasta haastatteluasi kuin poikkeustapauksissa.

Sinulla on oikeus lähdesuojaan, jos journalisti on luvannut pitää henkilöllisyytesi salassa siksi että olet antanut hänelle luottamuksellisia tietoja.

Haastateltavan oikeudet perustuvat Journalistin ohjeiden kohtiin 14 sekä 17–19.