Toimittajan eettiset valinnat

Median rajat on Sanomalehtien liiton tuottama oppimateriaali, jossa toimittajat  pohtivat työhönsä liittyviä vaikeita kysymyksiä. Oppimateriaali on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Ensimmäisellä videolla toimittaja kertoo työhönsä liittyvän ongelman ja toisella videolla oman ratkaisunsa siihen. Videoiden välissä opetusryhmä voi miettiä omaa ratkaisuaan. Kokonaisuuden avulla voit pitää journalismin ideaa ja etiikkaa avaavan oppitunnin. Videot löytyvät klikkaamalla alla olevaa kuvaa!

 

Opeta luokkasi tunnistamaan piilomainos!

Aikakausmedian tuottamat Piiloleikki -oppimateriaalit käsittelevät piilomainontaa. On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi, sillä piilomainonta voi olla toisinaan räikeää ja toisinaan hyvin hienovaraista. Oppimateriaali tarjoaa nuorille keinoja analysoida, tunnistaa ja arvottaa mainoksia. Piiloleikki -oppimateriaali koostuu Piiloleikki -lehdestä sekä videoista. Videoilla Julkisen sanan neuvoston vuosien 2016-2019 puheenjohtaja Elina Grundström, Tekniikan Maailman päätoimittaja Reijo Ruokanen, Mikrobitin päätöimittaja Mikko Torikka ja A-lehtien tuottaja Elisa Miinin kertovat piilomainonnasta, hyvästä journalistisesta tavasta, ja siitä millainen on hyvä mainos. Lehti ja videot löytyvät klikkaamalla alla olevia kuvia!

Piiloleikki -lehti

Videot

 

Muita hyödyllisiä oppimateriaaleja

Yle Oppiminen tarjoaa monenlaista opetusmateriaalia esimerkiksi digi- ja mediataidoista. Materiaalit sopivat sekä yksin käytettäviksi että opetusympäristöön.

Yle Uutisluokka tarjoaa opettajille materiaalia mediakasvatustunneille, esimerkiksi sarjakuvan muodossa. Uutisluokan tavoitteena on parantaa medialukutaitoa ja innostaa nuoria yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten asioiden pariin. Nuoret tekevät uutiset itse omista aiheistaan.

Sanomalehtien Liiton mediakasvatusmateriaali -sivustolta löydät monipuolista materiaalia kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Sivuilta löytyy esimerkiksi ”Onko tämä totta?”-materiaali, joka antaa työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan. Sivuilta löytyy myös materiaalia, jotka tukevat itsenäistä juttujen tekemistä, kuten Jutuntekijän opas tai Vikkilän Sanomat -lautapeli.

Aikakausmedian oppimateriaalit -sivustolta löydät paljon aikakauslehtiä käsittelevää materiaalia. Sivuilta löytyy esimerkiksi ”Totta kai” -oppimateriaali, joka esittelee aikakauslehtimainosten tehokeinoja, vaikutustapoja ja ilmenemismuotoja. Materiaali tarjoaa työkaluja aikakauslehtimainosten lukemiseen, tulkitsemiseen ja käsittelemiseen.

Sanan- ja lehdistönvapautta käsittelevää materiaalia: 

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurattiin sananvapauteen liittyviä aiheita ympäri maailman vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoitti Helsingin Sanomat.

Tiellä sananvapauteen on Kansallisarkiston tuottama sivusto, joka johdattaa sananvapauden ja sensuurin historiaan sekä nykytilaan Suomessa ja maailmalla.