Intervjuades rättigheter

Du har rättigheter både då artikeln eller inslaget handlar om dig och då du blir intervjuad. Ansvarsfulla medier behandlar dig rättvist i artiklar och inslag.

Ifall du får mycket negativ publicitet i en artikel eller ett inslag har du rätt att ge dina synpunkter på saken. Om det inte går att höra dig före publiceringen har du rätt att höras i efterhand, antingen i en uppföljning, eller så att mediet publicerar ett ställningstagande som du har skrivit.

Ditt människovärde ska respekteras. Medierna får inte beskriva exempelvis din härstamning, religiösa övertygelse eller sexuella läggning på ett nedlåtande sätt.

Du har rätt till skydd för privatlivet. Mycket känsliga uppgifter får publiceras bara med ditt tillstånd, om de inte har ovanligt stor samhällelig betydelse.

Dina rättigheter i medierna utgår från Journalistreglerna, punkterna 21–35.

Den intervjuades rättigheter

Du har rätt att på förhand få veta i vilket medium och i vilket sammanhang intervjun kommer att användas. Du har också rätt att få veta ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

Du har rätt att granska att journalisten citerar dig korrekt, om publiceringstidtabellen tillåter det. Men bara i undantagsfall kan du kräva att intervjun inte får publiceras.

Du har rätt till källskydd om journalisten har lovat att hålla din identitet hemlig för att du ger hen konfidentiell information.

Den intervjuades rättigheter utgår från Journalistreglerna, punkterna 14 och 17–19.