Hur vet du om en nyhet är sann?

Hur skiljer du riktig journalistik från bluffmedier och reklam?
Hur kan du veta om ett massmedium är pålitligt och ärligt?

Du ser det på det här märket.

Märket för ansvarsfull journalistik berättar att mediet i fråga har förbundit sig att följa Journalistreglerna, som har gjorts upp av Opinionsnämnden för massmedier.

Ett ansvarsfullt medium försöker alltid kontrollera sin information så noga som möjligt. Om det ändå sker misstag ska mediet i fråga korrigera felet på lämpligt sätt. Ifall det inte görs kan vem som helst anmäla saken till Opinionsnämnden för massmedier.

I många år har Finland varit världsledande i fråga om pressfrihet. Friheten är ett resultat av ansvarsfullhet. Principen är enkel: när medierna själva reglerar sin verksamhet behöver myndigheterna inte ingripa i den.

I grund och botten handlar Journalistreglerna om dina rättigheter. Märket för ansvarsfull journalistik är en garanti för att du får sanningsenlig information om det som sker i världen. Du har rätt att bilda dig en uppfattning utifrån pålitlig information.

Läs mera om dina rättigheter här.

Vem får använda tecknet för Ansvarsfull journalistik?
Alla de tidningar, webbplatser, tevekanaler och radiostationer som omfattas av Opinionsnämnden för massmediers reglering. De har förbundit sig att följa Journalistreglerna, som övervakas av ONM.

Varför behövs en sådan här symbol?
De sociala medierna är fulla av innehåll. Vem som helst kan publicera material. Symbolen för Ansvarsfull journalistik berättar att mediet i fråga har lovat att följa Journalistreglerna. Vi påstår inte att alla andra sajter, bloggar och vloggar skulle vara lögnaktiga. De fungerar bara enligt andra principer, till exempel behöver de inte granska fakta eller korrigera fel.

Är de medier som använder tecknet för Ansvarsfull journalistik helt felfria?
Medierna som har lovat att följa Journalistreglerna är inte felfria – är du det själv? Journalister kan också göra fel. Det viktiga är att medierna som har förbundit sig att följa Journalistreglerna korrigerar sina fel rakryggat och öppet. Det är en del av det dagliga jobbet på redaktionerna, det som gör att medierna får läsarnas förtroende.

Är detta säkert kvalitetsjournalistik?
Inte nödvändigtvis. Det beror på vad man avser med kvalitetsjournalistik. Ansvarsfull journalistik är mycket mera än bara undersökande faktajournalistik. Det kan också vara fråga om kändisintervjuer eller mellansnack i radion. I Finland följer också underhållningsmedierna Journalistreglerna, det är en fin sak.

På en webbplats som skyltar med tecknet vimlar det av fel. Och det här kallar ni för ansvarsfull journalistik?
Om du ser något som helt tydligt är fel ska du be redaktionen korrigera det. Om det är fråga om ett väsentligt sakfel ska det korrigeras på det sätt som bestämts i Journalistreglerna. Journalister är tacksamma över att du hjälper dem rätta felen. Men kom ihåg att allt inte är enbart rätt eller fel här i världen. Människor tolkar olika saker på olika sätt. Yttrandefrihet innebär att både du och medierna får välja era synvinklar och uttryck.

Igen en typisk klickrubrik. Är det här ansvarsfull journalistik?
Journalistreglerna förbjuder entydigt felaktiga rubriker och rubriker som inte har täckning i innehållet, men i allmänhet är klickrubriker på sin höjd irriterande. Också i det här fallet finns skönheten i betraktarens öga: en rubrik som en person ser som lockande kan en annan uppfatta som irriterande.

Vad behöver vi journalistik till numera, när man kan få all information på nätet, snabbt och gratis?
De sociala medierna och internet över lag är fulla av okontrollerade fakta och rykten. Journalistiken skiljer sig från annat webbinnehåll i att den erbjuder pålitlig information. Journalisten har granskat sina fakta och sina källor. Vem som helst kan sprida rykten i de sociala medierna, men det är bara journalister som kan få ett fällande beslut av Opinionsnämnden för massmedier om de sprider ogrundade rykten.

Så varför döljer de stora medierna sanningen?
Medierna som följer Journalistreglerna förmedlar bara sådan information som de har granskat. På sociala medier sprids många osanna rykten. Dessutom kräver Journalistreglerna att medierna respekterar skyddet för privatlivet, inte ger för mycket information om personer som misstänks för brott och skyddar offren. Det är just det som är ansvarsfullhet.

Skulle det inte vara smartare att ta fast dem som sprider falska nyheter än att hålla på och leka med någon speciell symbol?
Det kommer alltid att finnas lögnaktigt och felaktigt innehåll här i världen. Ingen hinner granska allt det som sprids på nätet. Då är det fiffigare att istället berätta vilka medier som beter sig ansvarsfullt.

Borde inte journalisterna se sig i spegeln om det är så att folk inte litar på medierna och det behövs ett sådant här tecken?
I de sociala mediernas tid får journalisterna så mycket respons att de nog tvingas se sig i spegeln varje dag. Det är en bra sak, som har bidragit till att göra journalistiken bättre. Tecknet berättar också att det är fråga om ett medium som anstränger sig för att förtjäna publikens förtroende, varje dag.