För skolor

Gjorde medierna bort sig? – Låt din klass bestämma!

Är du lärare eller en journalist som ska göra skolbesök? Här finns roligt undervisningsmaterial som kan liva upp din lektion!

I de korta videorna här nedan presenteras riktiga anmälningar som gjorts till Opinionsnämnden för massmedier. Med hjälp av dem kan dina elever själva fundera på etik i journalistiken. Materialet kan användas på många sätt, du kan välja att visa en video som en del av din lektion, eller dela in klassen i mindre ”Opinionsnämnder för massmedier” som diskuterar temat mera utförligt.

Principen är alltid densamma:

  1. Välj en lämplig video
  2. Låt eleverna diskutera och besluta om mediet har gjort bort sig eller inte
  3. Kolla vilket beslut ONM fattade

Videorna i serien ”Gjorde medierna bort sig” är producerade av Opinionsnämnden för massmedier i samarbete med Svenska Yle Kunskap.